Zysk to
tylko część
sukcesu

Financo S.A. zajmuje się inwestycjami na rynku kapitałowym i nieruchomości. Inwestujemy na rynku zarówno publicznym, jak i niepublicznym, aktywnie poszukując okazji inwestycyjnych stwarzających szanse ponadprzeciętnego zysku. Nasza uwaga skierowana jest głównie na sektor małych i średnich spółek, które mają duży potencjał wzrostu wartości.